Công nghệ

Boogie Board Rip Pin thay thế Viết bởi: Gareth (và 3 thành viên khác)  Xem thêm: Thay chấu tai nghe cho Vtech innotab 3s Bình luận: 0 Yêu thích: 0 Khó khăn Dễ dàng Các bước 6 Thời gian cần thiết 10 phút phần 1 Pin6 bước Flags 0 Công cụ Mua các công cụ Spudger… Read More

Vtech InnoTab 3S Cảng Headphone thay thế Viết bởi: Karina Garcia (và 3 thành viên khác)  Xem thêm: Thay Camera cho Vtech InnoTab 3S Bình luận: 0 Yêu thích: 0 Khó khăn Vừa phải Các bước 5 Thời gian cần thiết phút 25-35 phần 2 Bảng điều chỉnh sau4 bước Headphone Cảng1 bước Flags 1 Tiêu… Read More

Vtech InnoTab 3S Máy ảnh thay thế Viết bởi: Karina Garcia (và 2 người đóng góp khác) Xem thêm: Chuyện gì sẽ sảy ra nếu thay nút khác cho Vtech inno Tab 3s Bình luận: 1 Yêu thích: 0 Khó khăn Vừa phải Các bước 5 Thời gian cần thiết phút 15-25 phần 2 Bảng điều… Read More

Trang 3 trên 1212345...10...Trang cuối »