Quà tặng

Vách thạch cao và chương trình cài đặt tấm trần, và nến Đỗ gì Vách thạch cao và tấm lát trần cài đặt treo tấm ốp tường và cài đặt gạch trần bên trong tòa nhà. Nến chuẩn bị các tấm ốp tường cho bức tranh, sử dụng băng và các vật liệu khác. Nhiều… Read More

Treo vách thạch cao trên trần Khi treo tường thạch cao luôn luôn làm việc từ trên xuống dưới. Và luôn luôn chạy các tấm vách thạch cao vuông góc với khung. Treo tường thạch cao trên trần nhà trước khi bức tường, do các tấm trên tường có thể giúp hỗ trợ các góc… Read More