Quảng Cáo – In Ấn

MẠNG TRUYỀN HÌNH. Các quảng cáo đắt nhất là quảng cáo truyền hình mạng, nơi các điểm 30 giây có thể chi phí một lượng lớn tiền, tùy thuộc vào chương trình được đánh giá cao họ xuất hiện. Các quảng cáo, thiết kế dành cho các, đa văn hóa, khán giả đại chúng lớn… Read More

NHÀ NƯỚC HIỆN QUẢNG CÁO Quảng cáo tiếp tục trải qua những thay đổi mạnh mẽ trong phản ứng để mở rộng địa điểm phương tiện truyền thông, thay đổi nhân khẩu học của người tiêu dùng, và công nghệ mới. Năm 1980 hai phần ba của mỗi đồng đô la tiếp thị đi vào… Read More

CÁC YẾU TỐ CỦA QUẢNG CÁO đánh giá trực quan quyền lực ‘của những gì làm cho quảng cáo tốt vẫn không đổi trong suốt 130 năm qua của quảng cáo hiện đại. Nghiên cứu nhiều lần khẳng định rằng một “bán đề cơ bản” là biến quan trọng nhất trong việc xác định sự… Read More

Lịch sử của quảng cáo là như cũ như kinh doanh riêng của mình. Trong các thuộc địa Mỹ, một số thợ thủ công, chẳng hạn như thợ chữa giày, tinsmiths, và gunsmiths dựng lên những dấu hiệu bên ngoài nhà họ miêu tả thương mại của họ. Các dấu hiệu thường lớn hơn nhiều… Read More

Quảng cáo có ý định để thúc đẩy bán hàng của một sản phẩm hoặc dịch vụ và cũng để thông báo của quần chúng về các tính năng của nó. Nó là một phương tiện hiệu quả của giao tiếp giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ với người dân nói chung…. Read More

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đã có những hành động nghiêm ngặt chống lại loại như quảng cáo. Ở Thụy Điển, tất cả quảng cáo nhằm vào trẻ em dưới 12 tuổi có thể không được phát sóng trên truyền hình và thậm chí họ đang buộc châu Âu để làm như vậy…. Read More

Hôm nay quảng cáo trên Internet là một trong những cách thông minh nhất để quảng bá sản phẩm với các em. Các quảng cáo này xuất hiện dưới dạng các cửa sổ  gây phiền nhiễu, thông thường chúng tôi không đọc chúng nhưng họ chắc chắn để lại một ấn tượng. Thực phẩm Quảng… Read More

Quảng cáo là phương tiện mạnh mẽ để tạo ra một tác động toàn cầu. Bây giờ gọi là một cách phổ biến và khuyến khích để làm cho bất kỳ sản phẩm có được một sức hấp dẫn đại chúng, quảng cáo là cần giờ. Quảng cáo hiệu quả đã được chứng minh có… Read More