Giới thiệu công cụ quảng cáo tìm kiếm

# thang | Quảng Cáo – In Ấn

Giới thiệu

Trong chương này quảng cáo (SEA) sẽ được giải thích và làm thế nào nó hoạt động, thông qua các định nghĩa và mô tả về sự xuất hiện điển hình. Sau khi đọc chương này, bạn sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn về làm thế nào để thực hiện thành công sử dụng của SEA bằng cách tham khảo Google Adwords.

SEA đôi khi cũng lẫn lộn với các phương pháp quảng cáo như Paid Search Marketing, Paid Per Click (PPC) Tiếp thị, và chi phí cho mỗi Click (CPC) Marketing hoặc quảng cáo tài trợ.

Định nghĩa

SEA là quảng cáo hiển thị trên các trang công cụ tìm kiếm khi từ khóa cụ thể được đánh máy.

Làm thế nào các công trình SEA

Một người sử dụng Internet lên mạng với lý do để tìm kiếm một cái gì đó trên một trang web công cụ tìm kiếm, ví dụ như www.google.com.

Google cho thấy hai loại kết quả tìm kiếm: kết quả hữu cơ, mà là ở phía bên trái, và kết quả tài trợ, mà là ở hàng riêng ở phía bên phải hoặc phía trên các kết quả hữu cơ với một nền màu vàng. Tất cả các kết quả tài trợ có liên quan đến từ khoá đặc biệt, và do đó chỉ xuất hiện khi những từ khóa được nhập vào thanh tìm kiếm.

Người dùng Internet quyết định cho một kết quả tìm kiếm bằng cách nhấp vào nó. Để giải thích sự hoạt động của SEA chúng tôi giả định rằng một kết quả tìm kiếm tài trợ được chọn. Người sử dụng Internet được dẫn đến một trang đích, trong đó có thể được đặc biệt phù hợp với các quảng cáo tài trợ, hoặc vào trang chủ của chung của nhà quảng cáo.

Screen Shot 2013-03-23 lúc 12.13.23 AM

Khi tìm kiếm “mũ bảo hiểm trượt tuyết”

Ví dụ :
Nếu bạn tìm kiếm “mũ bảo hiểm trượt tuyết” với các công cụ tìm kiếm “Google”, SEA sẽ xuất hiện ở phía trên (ví dụ như màu xanh-cà chua) và trên mặt (ví dụ như snowlab, C & A …) của các kết quả tìm kiếm thông thường của Google để truy vấn tìm kiếm của bạn .

 

 

Xem thêm : 

Làm biển quảng cáo ngoài trời tại Hải Phòng

Làm biển quảng cáo chữ nổi Hải Phòng

Làm biển quảng cáo Aluminium tại Hải Phòng

http://platonicuniverse.com/

Giới thiệu công cụ quảng cáo tìm kiếm
Rate this post