Vách thạch cao

# Hoa_united | Quà tặng

Vách thạch cao và chương trình cài đặt tấm trần, và nến Đỗ gì
Vách thạch cao và tấm lát trần cài đặt treo tấm ốp tường và cài đặt gạch trần bên trong tòa nhà. Nến chuẩn bị các tấm ốp tường cho bức tranh, sử dụng băng và các vật liệu khác. Nhiều công nhân cả hai cài đặt và ván ốp tường băng.

Môi trường làm việc
Vách thạch cao và tấm lát trần trình cài đặt, và nến, làm việc trong nhà. Như trong nhiều ngành nghề xây dựng khác, công việc được thể chất đòi hỏi. Công nhân dành phần lớn ngày đứng, uốn, hoặc đạt, và họ thường phải nhấc và cơ động nặng, ván ốp tường quá khổ.

Làm thế nào để Trở thành một vách thạch cao và tấm trần Installer, hoặc côn
Hầu hết các trình cài đặt tường và trần nhà ngói, và nến, học thương mại của họ trong công việc. Một chứng chỉ giáo dục chính thức thường không được yêu cầu nhập nghề nghiệp.


Việc làm của tường thạch cao và tấm lát trần trình cài đặt, và nến, dự kiến ​​tăng 5 phần trăm 2014-2024, về nhanh như trung bình cho tất cả các ngành nghề. Công nhân có tiền sử nghề nghiệp và kinh nghiệm trong xây dựng cần có những cơ hội việc làm tốt nhất.

Dữ liệu nhà nước và khu vực
Khám phá nguồn lực cho việc làm và tiền lương của nhà nước và khu vực cho tường thạch cao và tấm lát trần trình cài đặt, và nến.

Nghề nghiệp tương tự
So sánh các nhiệm vụ công việc, giáo dục, tăng trưởng việc làm và tiền lương của tường thạch cao và tấm lát trần trình cài đặt, và thon với ngành nghề tương tự.

Mời bạn đọc thêm

Trần thạch cao tại Hải Dương

Trần thạch cao tại Quảng Ninh

Vách thạch cao
Rate this post